Aeroportos - Airports

Aeroportos - Airports


Aeroporto de Inhambane
Avenida OJM-Inhambane, nº 509
+258 29 320 312


Aeroporto Internacional da Beira
Rec Aeroporto-Beira
+258 23 301 071/2


Aeroporto Internacional de Maputo
Aeroporto Mavalane-Maputo
+258 21 465 827/8


Aeródromo de Pemba
Aeroporto de Pemba, Cabo Delgado
+258 27 220 312


Aeródromo de Inhambane
Cidade de Inhambane
+258 29 320 312


Aeroporto Internacional de Nampula
Avenida do trabalho A, 418, Nampula
+258 6 213 133/213 100


Aeroporto de Angoche
Ilha de Angoche


Aeroporto de Cuamba
Aeroporto de Cuamba, Cuamba


Aeroporto de Nacala
Aeroporto de Nacala, Avenida do trabalho A, 418, Nampula
+258 26 213 100


Aeródromo de Tete/Chingodzi
Unidade Albano, Chingozi Estrada Nacional 7, Tete
+258 522 312


Aeródromo de Quelimane
TM 146, Quelimane
+258 24 213054


Aeródromo de Chimoio
TM 200, Chimoio
+258 25 122 242 | +258 82 598 162


Aeródromo de Lichinga
Lichinga
+258 27 120 127 | +258 27 121 594 | +258 826 401 776


Aeródromo de Vilankulo
Cidade de Vilankulo, Inhambane
+258 23 822 07

Relacionados